Ogłoszenia – 2017/2018

GameINN – Opracowanie innowacyjnego procesu digitalizacji historii rysunkowych na potrzeby nowej gry animacyjno-edukacyjnej.

Wartość projektu: 2 053 629,92 PLN

Wysokość dofinansowania: 1 364 855,02 PLN

Główną ideą koncepcji jest stworzenie rozwiązania, które będzie miało silne cechy edukacyjne przy jednoczesnym zachowaniu zabawowego charakteru gry, gdyż rozrywka jest głównym motywatorem sięgania po aplikacje przez dzieci. Gra będzie przeznaczona dla dzieci w wieku 4-8 lat. Głównym założeniem koncepcyjnym gry jest połączenie tradycyjnych elementów rozwoju dziecka jak rysowanie z aplikacją, która będzie ożywiać rysunki w formacie 3D i na ich podstawie tworzyć tło i funkcjonalność głównej rozgrywki.

Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu GameINN.

Fundusze Europejskie - Inteligentny rozwój

NCBIR logo z czerwonym napisem


Wzrost konkurencyjności firmy Lemon Orange sp z o.o. sp. K poprzez wprowadzenie na rynek nowych, innowacyjnych usług wykorzystujących technologię wirtualnej rzeczywistości.

Wydatek współfinansowany w ramach 

 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa : 02. Przedsiębiorstwa

Działanie : 02.02. Inwestycje profilowane – wsparcie dotacyjne

Poddziałanie : 02.02.01  Inwestycje profilowane – wsparcie dotacyjne

Nr umowy o dofinansowanie : RPPM.02.02.01-22-0384/17-00

Rezultatem przedmiotowej inwestycji będzie wprowadzenie zarówno do oferty naszej firmy jak i na krajowy oraz międzynarodowy rynek następujących dwóch nowych usług:
usługi szkoleniowej w zakresie nauki jazdy w trudnych warunkach atmosferycznych przy wykorzystaniu innowacyjnego symulatora wykorzystującego technologię i gogle VR usługi organizowania eventów na zlecenie zamawiającego, propagujących bezpieczną jazdę w trudnych warunkach atmosferycznych przy wykorzystaniu innowacyjnego symulatora wykorzystującego technologię i gogle VR.

Fundusze Europejskie - Program Regionalny - Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego


Implementacja wyników samodzielnie przeprowadzonych prac B+R celem wprowadzenia do oferty przedsiębiorstwa innowacyjnych pod względem produktowym i procesowym usług.

Wartość projektu: 5 129 100PLN

Wysokość dofinansowania: 2 084 000PLN

Fundusze Europejskie - Program Regionalny - Mazowsze