Ogłoszenia – 2017/2018

GameINN – Opracowanie innowacyjnego procesu digitalizacji historii rysunkowych na potrzeby nowej gry animacyjno-edukacyjnej.

Wartość projektu: 2 053 629,92 PLN

Wysokość dofinansowania: 1 364 855,02 PLN

Główną ideą koncepcji jest stworzenie rozwiązania, które będzie miało silne cechy edukacyjne przy jednoczesnym zachowaniu zabawowego charakteru gry, gdyż rozrywka jest głównym motywatorem sięgania po aplikacje przez dzieci. Gra będzie przeznaczona dla dzieci w wieku 4-8 lat. Głównym założeniem koncepcyjnym gry jest połączenie tradycyjnych elementów rozwoju dziecka jak rysowanie z aplikacją, która będzie ożywiać rysunki w formacie 3D i na ich podstawie tworzyć tło i funkcjonalność głównej rozgrywki.

Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu GameINN.

Fundusze Europejskie - Inteligentny rozwój

NCBIR logo z czerwonym napisem